Åbn vinduet Omkostningsfordelingskilder.

Angiver en liste over alle fordelingskilder. Hver allokering, der består af en fordelingskilde og mål for en eller flere fordelinger. Fordelingskilden bestemmer, hvilke omkostninger der fordeles. Fordelingsmålene bestemmer, hvortil omkostningerne skal fordeles. Du definerer fordelingskilder og -mål i vinduet Omkostningsfordeling.

Tip

Se også