Åbn vinduet Omkostningsjournaler.

Viser alle de overførte, bogførte og allokerede poster. En journal oprettes hver gang, en post overføres, bogføres eller allokeres.

Posterne i et register stammer fra følgende kilder.

Hver journal viser kildeoplysningerne, det første og sidste postnummer for de behandlede finansposter og det første og sidste postnummer på de oprettede omkostningsposter.

Tip

Se også