Åbn vinduet Omkostningsfordeling.

Definerer fordelingsregler til fordeling af omkostninger og indtægter mellem omkostningstyper, omkostningssteder og omkostningsobjekter. Hver allokering, der består af en fordelingskilde og mål for en eller flere fordelinger. F.eks. er alle omkostninger for omkostningstypen Elektricitet og varme en fordelingskilde. Du vil fordele omkostninger til omkostningsstedernes Workshop, produktion og salg, der er tre fordelingsmål.

Vigtigt
Fordelingskilden bestemmer, hvilke omkostninger der skal fordeles. Du definerer fordelingskilden på oversigtspanelerne Generelt og Statistik.

Vigtigt
Fordelingsmålene bestemmer, hvortil omkostningerne skal fordeles. Du definerer fordelingsmålene på oversigtspanelet Linjer.

Vigtigt
Fordelinger til omkostningsteder eller omkostningsobjekter differentierer sig kun ved, at enten målomkostningsstedet eller målomkostningsobjektet er defineret, men ikke begge. Omkostningsstedet fordeles før fordelingen af omkostningsobjektet. Du kan styre fordelingsrækkefølgen ved at definere niveauer i feltet Niveau.

Vigtigt
Det er vigtigt at definere fordelingsbasis. Fordelingsbasis kan være enten statisk eller dynamisk. Den dynamiske fordelingsbase er baseret på værdier, der kan ændres, f.eks antallet af medarbejdere på et omkostningssted eller solgte varer fra et omkostningsobjekt i en bestemt tidsperiode. Den statiske allokeringsbase er baseret på en bestemt værdi.

Oversigtspanelet Generelt

Felt Beskrivelse

Id

Identificerer fordelingen og opretter forbindelse til fordelingsmålene. Microsoft Dynamics NAV bruger det id, der følger efter det id, der vises i feltet Sidste fordelings-id i vinduet Konfiguration af omkostningsregnskab.

Niveau

Definerer et niveau som et tal mellem 1 og 99. Fordelingsbogføringen følger rækkefølgen af niveauerne. Du kan f.eks. definere et niveau til at fordele omkostningerne fra omkostningsstedet Administration til omkostningsstedet Produktion, før omkostningerne fra omkostningsstedet Produktion fordeles til omkostningsstederne Workshop og køretøj.

Gyldig fra

Definerer gyldighedsperioden for fordelingen. Alle fordelinger behandles, når fordelingsdatoerne falder inden for gyldighedsperioden. Hvis du ikke definerer en dato, gælder alle datoer.

Gyldig til

Definerer gyldighedsperioden for fordelingen. Alle fordelinger behandles, når fordelingsdatoerne falder inden for gyldighedsperioden. Hvis du ikke definerer en dato, gælder alle datoer.

Variant

Et id, der bruges til at gruppere fordelinger. Når du kører fordelingen, kan du bruge et filter til udvælgelse af kun de ønskede fordelingsdefinitioner. Lad feltet stå tomt, hvis du kun vil bruge én variant.

Omkostningstypeinterval

Definerer et filter til at bestemme, hvilke omkostningstyper der skal fordeles. Hvis alle omkostninger for et omkostningssted fordeles, defineres der intet område.

Omkostningsstedskode

Definerer omkostningsstedet med omkostninger, der skal fordeles.

Omkostningsemnekode

Definerer omkostningsobjektet med omkostninger, der skal fordeles. Dette felt er normalt tomt, da der sjældent fordeles omkostningsobjekter til andre omkostningsobjekter.

Kredit til omkostningstype

De omkostninger, der skal fordeles, krediteres til kildeomkostningsstedet. Kreditbogføringen bogføres til den omkostningstype, du indtaster i feltet.

Bemærk
Det kan være nyttigt at konfigurere en hjælpeomkostningstype, så fordelingsbogføringerne senere vises i rapportering.

Spærret

Vælg for at spærre fordelingen.

Oversigtspanelet Statistik

Felt Beskrivelse

Fordelingskildetype

Definerer, om fordelingen for alle fordelinger skal bruges, eller om fordelingen kun skal bruges til faktiske eller budgetterede omkostninger.

Rettet den

Viser, hvornår fordelingskilden sidst blev brugt.

Bruger-id

Viser det bruger-id, der sidst brugte fordelingskilden.

Bemærkning

Indsæt en beskrivelse af allokeringen.

Samlet fordeling

Et FlowField, der indeholder summen af andele for fordelingmålene.

Oversigtspanelet Linjer

Felt Beskrivelse

Målomkostningstype

Bestemmer, hvilken omkostningstype fordelingen debiteres til.

Målomkostningssted

Definerer, hvilket omkostningssted fordelingen skal debiteres til.

Vigtigt
Der kan udfyldes målomkostningssted eller målomkostningsobjekt, ikke begge.

Målomkostningsemne

Definerer, hvilket omkostningsobjekt fordelingen skal debiteres til.

Vigtigt
Der kan udfyldes målomkostningssted eller målomkostningsobjekt, ikke begge.

Fordelingsmåltype

Bestemmer, om alle omkostninger for fordelingskilden skal fordeles, eller om kun en fastsat andel af beløb eller kun en procentdel af andelen skal fordeles.

Procent pr. fordeling

Indtast procentdelen, hvis Fordelingsmåltype er Procent pr. andel.

Beløb pr. fordeling

Indtast beløbet, hvis Fordelingsmåltype er Beløb pr. andel.

Grundlag

Angiv, om fordelingen bruger den statiske eller dynamiske metode.

Statisk grundlag

De værdier, der er angivet i feltet, og i feltet Statisk vægtning multipliceres og overføres til feltet Fordeling. Du kan f.eks. definere, at basen på 1000 kvadratmeter for en workshop skal vægtes med en faktor på 0,6.

Statisk vægtning

De værdier, der er angivet i feltet, og i feltet Statisk grundlag multipliceres og overføres til feltet Fordeling. Du kan f.eks. definere, at basen på 1000 kvadratmeter for en workshop skal vægtes med en faktor på 0,6.

Fordeling

Hvis du bruger metoden til statisk allokering, indeholder feltet en endelig værdi, eller værdien i dette felt beregnes ved hjælp af værdierne i felterne Statisk grundlag og Statisk vægtning. Hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling Microsoft Dynamics NAV, beregnes andelen ved hjælp af den dynamiske base.

Procent

Andelen beregnes i en procentsats baseret på alle andre fordelingsmål.

Nummerfilter

Udfyld feltet med fordelingsbasen, hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du bruger metoden til statisk allokering.

Omkostningsstedsfilter

Udfyld feltet med fordelingsbasen, hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du bruger metoden til statisk allokering.

Omkostningsemnefilter

Udfyld feltet med fordelingsbasen, hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du bruger metoden til statisk allokering.

Datofilterkode

Udfyld feltet med fordelingsbasen, hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du bruger metoden til statisk allokering.

Gruppefilter

Udfyld feltet med fordelingsbasen, hvis du bruger metoden til dynamisk fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du bruger metoden til statisk allokering.

Tip

Se også