Åbn vinduet Omkostningskladdetyper.

Viser oplysninger om omkostningskladdetyper. De forskellige kladdetyper giver dig mulighed for at arbejde med kladder, der er beregnet til bestemte formål. Felterne i hver kladdetype kræves til en bestemt del af omkostningsregnskab.

Vinduet indeholder én linje for hver kolonneskabelon.

Tip

Se også