Åbn vinduet Kreditorbogføringsgrupper.

Definerer en eller flere kreditorbogføringsgrupper. For hver bogføringsgruppe, du definerer, skal du oprette forbindelse til de relevante finanskonti. Du kan bruge de samme finanskontonumre eller nogle andre kontonumre for hver bogføringsgruppe.

Når du har oprettet bogføringsgrupperne, kan du tildele dem til de relevante kreditorkonti. Når du bogfører på en kreditorkonto, bogføres der samtidigt automatisk på den finanskonto, der er angivet af den kreditorbogføringsgruppe, som er knyttet til kreditorkontoen.

Tip

Se også