Åbn vinduet Konfiguration af omkostningsregnskab.

Angiver, hvordan du overfører regnskabsposter til omkostningsregnskabet, hvordan du knytter dimensioner til omkostningssteder og omkostningsobjekter, og hvordan du håndterer fordelings-id'et og fordelingsbilagsnummeret.

Oversigtspanelet Generelt

Felt Beskrivelse

Startdato for finansoverførsel

Indtast datoen for hvornår regnskabsposter overføres til omkostningsregnskabet. Når kørslen overfører regnskabsposterne, kan du ikke længere ændre datoen.

Opdater finanskonto

Vælg en indstilling for at fastslå, hvordan ændringer i kontoplanen overføres til omkostningsregnskabet.

  • Ingen justering - ændringen overføres ikke.
  • Automatisk - ændringen overføres automatisk.
  • Spørg - når du foretager en ændring i kontoplanen, vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil foretage den tilsvarende ændring i diagrammet over omkostningstyper.

Opdater omkostningsstedsdimension

Vælg for at fastslå, hvordan en ændring i dimensioner overføres til diagrammet over omkostningssteder.

  • Ingen justering - ændringen overføres ikke.
  • Automatisk - ændringen overføres automatisk.
  • Spørg - når du foretager en ændring i dimensioner, vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil foretage den tilsvarende ændring i diagrammet over omkostningssteder.

Opdater omkostningsemnedimension

Vælg for at fastslå, hvordan en ændring i dimensioner overføres til diagrammet over omkostningsobjekter.

  • Ingen justering - ændringen overføres ikke.
  • Automatisk - ændringen overføres automatisk.
  • Spørg - når du foretager en ændring i dimensioner, vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil foretage den tilsvarende ændring i diagrammet over omkostningsobjekter.

Automatisk overførlse fra finans

Vælg for at opdatere omkostningsregnskabet efter hver regnsskabsbogføring. Posterne behandles i en kørsel som en samlet post og overføres til omkostningsregnskabet.

Kontroller finansbogføringer

Vælg for at bekræfte, om det foruddefinerede omkostningssted eller omkostningsobjekt allerede findes i omkostningsregnskabet, når du foretager en bogføring i regnskabet.

Oversigtspanelet Fordeling

Felt Beskrivelse

Sidste fordelings-id

Indtast en nummerserie for fordelinger. Tryk på Enter i feltet Id for at oprette en fordelingsdefinition. Det næste id-nummer tages fra feltet.

Sidste fordelingsbilagsnr.

Under fordelingen får alle de poster, der blev genereret med samme fordelings-id, et bilagsnummer. Det sidste bilagsnummer er gemt her.

Oversigtspanelet Dimensioner for omkostningsregnskab

Viser de dimensionskoder, der er knyttet til omkostningssteder og omkostningsobjekter.

Brug kørslen Opdater dimensioner for omkostningsregnskab for at opdatere dimensionerne for omkostningssted og omkostningsobjekt.

Tip

Se også