Åbn vinduet Omkostningsbudgetposter.

Viser budgetposter i omkostningsregnskab.

Tip

Se også