Åbn vinduet Omkostningsbudget pr. periode.

Viser en oversigt over det budgetteret beløb for hver omkostningstype i forskellige perioder.

Bemærk
Hvis du ikke har oprettet dit budget, skal du indtaste dit budgetnavn i vinduet Omkostningsbudgetnavne.

Oversigtspanelet Generelt

Felt Beskrivelse

Omkostningsstedsfilter

Vælg det omkostningssted, du vil arbejde på.

Bemærk
Du skal angive enten et omkostningssted eller et omkostningsobjekt, men ikke begge.

Omkostningsobjektfilter

Vælg det omkostningsobjekt, du vil arbejde på.

Bemærk
Du skal angive enten et omkostningssted eller et omkostningsobjekt, men ikke begge.

Budgetfilter

Vælg navnet på det budget, du vil arbejde på.

Vis efter

Vælg de tidsintervaller, du vil have vist budgettal efter.

Vis som

Vælg Bevægelse for at oprette omkostningsbudgettet.

Bemærk
Med indstillingen Bevægelse vises bevægelsen på saldoen for det valgte tidsinterval. Med indstillingen Saldo til dato vises saldoen fra og med den sidste dage i det valgte tidsinterval.

Afrundingsfaktor

Vælg en afrundingsfaktor, som skal bruges til at afrunde beløbene i kolonnerne. Hvis du f.eks. vælger 1000, vises alle beløb som tusinder.

Oversigtspanelet Matrix for omkostningsbudget pr. periode

De første to kolonner i matrixen viser oplysningerne om diagrammet over omkostningstyper.

Felt Beskrivelse

Nummer

Viser omkostningstypenummeret for det valgte omkostningssted eller omkostningsobjekt.

Navn

Viser navnet på omkostningstypen.

Resterende kolonner for budgetbeløb

Viser specifikke og samlede budgetbeløb. Du kan også indtaste budgetbeløb for hvert tidsinterval. Du kan se de underliggende budgetposter i matrixcellerne.

Overførsel af budgetter fra regnskabet.

Du kan bruge batchjobbet Kopier finansbudget til omk.regnskabtil at overføre budgetter fra regnskabet til omkostningsregnskab. Når budgetterne er overført, kan du se de overførte budgetter i vinduet Omkostningsbudget pr. periode.

Du kan bruge batchjobbet Kopier omk.regnskabsbudget til finanskontotil at overføre omkostningsbudgetter til finansregnskabet.

Kopiering af omkostningsbudgetter

Du kan bruge batchjobbet Kopier omkostningsbudget til at kopiere i et budget eller fra budget til budget. Med dette batchjob kan du kopiere et budget flere gange og angive en faktor til at forøge eller reducere budgetbeløbene. Du kan f.eks. kopiere budgetbeløbene for januar 11 gange for at oprette budgetterne for februar til december. Du kan kopiere budgetbeløbene fra 2012 til 2013 og forøge alle budgetbeløb med 5 %. Du kan kopiere budgetbeløb fra et omkostningssted til et andet omkostningssted.

Tip

Se også