Åbn vinduet Omkostningsbudget efter omkostningssted.

Viser en oversigt over det budgetterede beløb for hvert omkostningssted i forskellige tidsperioder.

Bemærk
Hvis du ikke har oprettet dit budget, skal du indtaste dit budgetnavn i vinduet Omkostningsbudgetnavne.

Oversigtspanelet Generelt

Felt Beskrivelse

Afrundingsfaktor

Vælg en afrundingsfaktor, som skal bruges til at afrunde beløbene i kolonnerne. Hvis du f.eks. vælger 1000, vises alle beløb som tusinder.

Budgetfilter

Vælg navnet på det budget, du vil arbejde på.

Vis efter

Vælg de tidsintervaller, du vil have vist budgettal efter.

Vis som

Vælg Bevægelse for at oprette omkostningsbudgettet.

Bemærk
Med indstillingen Bevægelse vises bevægelsen på saldoen for det valgte tidsinterval. Med indstillingen Saldo til dato vises saldoen fra og med den sidste dage i det valgte tidsinterval.

Oversigtspanelet Omkost.bdgt. pr. stedmatrix

De første to kolonner i matrixen viser oplysningerne om diagrammet over omkostningstyper.

Felt Beskrivelse

Nummer

Viser omkostningstypenummeret.

Navn

Viser navnet på omkostningstypen.

Resterende kolonner for omkostningssteder

Indtast specifikke og samlede budgetbeløb for omkostningssteder. Du kan se de underliggende budgetposter i matrixcellerne.

Tip

Se også