Åbn vinduet Omkostningsbudget efter omkostningsemne.

Viser en oversigt over det budgetteret beløb for hvert omkostningsobjekt i forskellige perioder.

Bemærk
Hvis du ikke har oprettet dit budget, skal du indtaste dit budgetnavn i vinduet Omkostningsbudgetnavne.

Oversigtspanelet Generelt

Felt Beskrivelse

Afrundingsfaktor

Vælg en afrundingsfaktor, som skal bruges til at afrunde beløbene i kolonnerne. Hvis du f.eks. vælger 1000, vises alle beløb som tusinder.

Budgetfilter

Vælg navnet på det budget, du vil arbejde på.

Vis efter

Vælg de tidsintervaller, du vil have vist budgettal efter.

Vis som

Vælg Bevægelse for at oprette et omkostningsbudget.

Bemærk
Med indstillingen Bevægelse vises bevægelsen på saldoen for det valgte tidsinterval. Med indstillingen Saldo til dato vises saldoen fra og med den sidste dage i det valgte tidsinterval.

Oversigtspanelet Omkost.bdgt. pr. objektmatrix

De første to kolonner i matrixen viser oplysningerne om diagrammet over omkostningstyper.

Felt Beskrivelse

Nummer

Viser omkostningstypenummeret.

Navn

Viser navnet på omkostningstypen.

Resterende kolonner for omkostningsobjekter

Angiv specifikke og samlede budgetbeløb for omkostningsobjekter. Du kan se de underliggende budgetposter i matrixcellerne.

Tip

Se også