Åbn vinduet Omkostningstypesaldo/budget.

Viser en oversigt over bevægelse og budgetterede beløb i forskellige tidsintervaller for den omkostningstype, du vælger i diagrammet over omkostningstyper.

Oversigtspanelet Indstillinger

Felt Beskrivelse

Budgetfilter

Vælg et budget, som du vil se budgetbeløbene for.

Omkostningsstedsfilter

Vælg et omkostningssted, som du vil se budgetbeløbene for.

Omkostningsobjektfilter

Vælg omkostningsobjekt, som du vil se budgetbeløbene for.

Vis efter

Vælg de tidsintervaller, du vil have vist budgettal efter.

Vis som

Bevægelse betyder, at kolonnerne viser bevægelse i budgetbeløb for hver periode. Saldo til dato betyder, at kolonnerne viser budgetbeløb på den sidste dag i hver periode.

Matrixlinjer

Kolonnerne indeholder bevægelse og budgettere beløb baseret på det tidsinterval, du har valgt i feltet Vis efter.

Felt Beskrivelse

Nummer

Viser nummeret på omkostningstypen på linjen.

Navn

Viser navnet på omkostningstypen på linjen.

Bevægelse

Viser bevægelsen i perioden.

Budgetbeløb

Viser budgetbeløbet for perioden.

Saldo/Budget (%)

Viser saldobeløbet som en procentdel af det budgetterede beløb.

Du kan se de underliggende budgetposter i matrixcellerne.

Tip

Se også