Åbn vinduet Omkostningsbudgetregistre.

Viser alle de overførte og allokerede omkostningsbudgetposter. Der oprettes et register, hver gang der oprettes en budgetpost. Hver journal viser posternes første og sidste løbenumre.

Omkostningsposterne i registret stammer fra følgende kilder.

Tip

Se også