Åbn vinduet Budget.

Angiver en oversigt for det beløb, der er budgetteret for hver enkelt finanskonto i forskellige perioder.

Klik her for at få flere oplysninger, hvis du endnu ikke har oprettet dit budget.

Oversigtspanelet Generelt

Valg Funktion

Budgetnavn

Vælg navnet på det budget, du vil arbejde på.

Vis som linjer

Vælg den dimension, du vil have vist som linjer i Budgetmatrix -oversigtspanelet.

Vis som kolonner

Vælg den dimension, du vil have vist som kolonner i oversigtspanelet Budgetmatrix.

Vis efter

Vælg de tidsintervaller, du vil have vist budgettal for.

Afrundingsfaktor

Vælg en afrundingsfaktor, som programmet skal bruge til at afrunde beløbene i kolonnerne. Hvis du f.eks. vælger 1000, vises alle beløb som tusinder.

Vis kolonnenavn

Marker dette felt, hvis du ønsker, at kolonneoverskrifter skal vise de beskrivende navne, du har givet til dimensionsværdier og finanskonti, i stedet for de tilsvarende koder. Det kan gøre matrixvinduet nemmere at overskue, hvis du oprindelig angav numeriske dimensionsværdier og koder for finanskonti.

Oversigtspanelet Budgetmatrix

De første tre kolonner i matrixen viser følgende oplysninger:

Valg Funktion

Kode

Denne kolonne viser dimensionsværdikoden for de dimensioner, der er valgt i feltet Vis som linjer. Hvis du vil have vist en liste over dimensionsværdier, skal du klikke på specifikationsknappen i feltet.

Navn

Kolonnen viser navnet på dimensionsværdien på linjen.

Budgetteret beløb

Kolonnen viser det samlede budget for dimensioner eller finanskontoen eller, hvis du har angivet et navn i feltet Budgetnavn, et nærmere angivet budget. Klik på specifikationsknappen ud for feltet, hvis du vil have vist finansbudgetposterne.

De resterende kolonner i matrixen viser dimensionsværdikoden for den dimension, der er valgt i feltet Vis som kolonner.

Du kan klikke på værdierne i matrixen, hvis du vil se de underliggende budgetposter.

Oversigtspanelet Filtre

Valg Funktion

Datofilter

Angiv et datofilter, som budgetbeløb vises efter.

Finanskontofilter

Angiv et filter for finanskonti, så værdierne i felterne Saldo, Budg. beløb til dato og Budgetteret beløb er kun baseret på de finanskonti, der er medtaget i filteret.

Globale dimensionsfiltre

Angiv de dimensionsværdier, som programmet skal filtrere oplysningerne i vinduet med. Klik her, hvis du vil vide mere om dimensioner.

Budgetdimensionsfiltre

Vælg en budgetdimension som et filter, så værdierne i budgetfelterne kun baseres på budgetposter med disse dimensionsværdier.

Tip