Angiver et filter for en budgetdimension, så beløbene i budgetfelterne kun beregnes på grundlag af de dimensionsværdier, der er omfattet af filteret.

Klik her, hvis du vil vide mere om dimensioner.

Tip