Angiver et filter for en finanskonto, så værdierne i felterne Saldo, Budg. beløb til dato, Budgetteret beløb, og kun beregnes på grundlag af de finanskonti, der er omfattet af filteret.

Du kan bruge op til 20 tegn (både tal og bogstaver). Der gælder specielle regler for, hvordan de må kombineres: I de følgende eksempler demonstreres disse regler.

FunktionEksempelForklaring

Lig med

1110

Kun poster i finanskonto 1110

Interval

1110..1340

Poster i finanskonti 1110 til og med 1340.

Klik på feltet, hvis du vil have vist kontoplan med alle finanskonti.

Tip