Åbn vinduet Finansjournaler.

Indeholder bogførte poster. Hver gang en post bogføres, oprettes der en journal.

Posterne i et register er resultatet af følgende:

Posterne kan også stamme fra indlæsning af koncernregnskaber.

Hver journal viser posternes første og sidste løbenumre.

Tip

Se også