Vigtigt
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du implementere de nødvendige bankfilformater, og alle relaterede handlinger og felter skal føjes til brugergrænsefladen. Kontakt din Microsoft Certified Partner for at få yderligere oplysninger.

Åbn vinduet Oplysninger om bankkontoudtogslinje.

Angiver, hvilke værdier der findes i en importeret fil med bankkontoudtog for en valgt linje i vinduet Finanskladde eller Bankkontoafstemning. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Vise detaljer i importerede bankkontoudtog.

I vinduet Finanskladde skal du åbne vinduet Oplysninger om bankkontoudtogslinje ved at vælge knappen Oplysninger om bankkontoudtog på båndet. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Automatisk udligning af betalinger med åbne bilag.

I vinduet Bankkontoafstemning skal du åbne vinduet Oplysninger om bankkontoudtogslinje ved at vælge knappen Detaljer over ruden Bankkontoudtogslinjer. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Afstemmes kontoudtogslinjer med bankkontoposter.

Tip

Se også