Åbn vinduet Kontokobling.

Angiver tilknytninger mellem tekst i beskrivelser af betaling og den debet- eller kreditkonto, som betalingen skal udligne, når du bruger funktionen Anvend automatisk i vinduet Finanskladde.

På finanskladdelinjer, hvor betalingen er blevet udlignet automatisk med et åbent bilag, er felterne Kontotype og Kontonr. udfyldt, og afkrydsningsfeltet Applied er markeret. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet om automatisk udligning af betalinger med åbne fakturaer eller kreditnotaer i Sådan gør du: Automatisk udligning af betalinger med åbne bilag.

For at håndtere de betalinger, der ikke kunne udlignes automatisk, kan du oprette tilknytninger mellem tekst og konti i vinduet Kontokobling, der knytter betalinger til debet- eller kreditkonti og en modkonto i overensstemmelse med teksten, der findes i feltet Beskrivelse på finanskladdelinjen. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet om tilknytning af betalingstekst til konti og udligning af betalinger til nye poster i Sådan gør du: Automatisk udligning af betalinger med åbne bilag.

Den måde, som finanskladdelinjer for betalinger oprettes eller ændres på ud fra tekst-kontotilknytninger, afhænger af, hvordan du udfylder felterne i vinduet Kontokobling. Du kan finde flere oplysninger i Eksempel - automatisk betalingsudligning baseret på kontotilknytning.

I følgende tabel beskrives de felter i vinduet Kontokobling, der påvirker finanskladdelinjerne.

Felt Beskrivelse Indflydelse på kladdelinje

Modkontokildetype

Angiver, om den tilknyttede betaling skal udlignes til en kreditor eller en debitor.

Der er oprettet en finanskladdelinje til en ny faktura- eller kreditnotapost, der er anvendt til betalingen.

Hvis du vælger Kreditor, oprettes der enten en kreditorfakturapost eller en kreditnotapost for kreditorer afhængigt af fortegnet for det indbetalte beløb.

Hvis du vælger Kunde, oprettes der enten en kundefakturapost eller en kundekreditnotapost afhængigt af fortegnet for det indbetalte beløb.

Du kan finde flere oplysninger i "Eksempel 1" i Eksempel - automatisk betalingsudligning baseret på kontotilknytning.

Bemærk
Hvis du lader feltet stå tomt, oprettes der ingen ny faktura- eller kreditnotapost, som du kan udligne betalingen til. I stedet indsættes den finanskonto, der er angivet i felterne Debetkontonr. og Kreditkontonr., i feltet Kontonr. på finanskladdelinjen, og værdien i feltet Kontotype udfyldes med Finanskonto.

Du kan finde flere oplysninger i "Eksempel 2" i Eksempel - automatisk betalingsudligning baseret på kontotilknytning.

Modkontokildenr.

Angiver, hvilken kreditor eller debitor den tilknyttede betaling skal udlignes med.

Den nye faktura- eller kreditnotapost på finanskladdelinjen oprettes for det kreditor- eller debitornummer, du angiver i dette felt.

Bemærk
Hvis du lader feltet stå tomt, oprettes der ingen ny faktura- eller kreditnotapost, som du kan udligne betalingen til. I stedet indsættes den finanskonto, der er angivet i felterne Debetkontonr. og Kreditkontonr., i feltet Kontonr. på finanskladdelinjen, og værdien i feltet Kontotype udfyldes med Finanskonto.

Du kan finde flere oplysninger i "Eksempel 2" i Eksempel - automatisk betalingsudligning baseret på kontotilknytning.

Debetkontonr.

Angiver debetkontoen i det finansbogholderi, som den tilknyttede betaling skal bogføres til.

Felterne Kontotype og Kontonr. udfyldes med de oplysninger, der bruges til at oprette den afstemte debetpost, som betalingen kan udlignes med.

Bemærk
Hvis du lader feltet stå tomt, behandles ingen debiteringer, når du bruger funktionen Anvend automatisk i vinduet Finanskladde.

Kreditkontonr.

Angiver kreditkontoen i det finansbogholderi, som den tilknyttede betaling skal bogføres til.

Felterne Kontotype og Kontonr. udfyldes med de oplysninger, der bruges til at oprette den afstemte kreditpost, som betalingen kan udlignes med.

Bemærk
Hvis du lader feltet stå tomt, behandles ingen krediteringer, når du bruger funktionen Anvend automatisk i vinduet Finanskladde.

Tip

Se også