Angiver, hvor længe debitoren normalt er om at betale fakturaer i det aktuelle regnskabsår. Dette er det gennemsnitlige antal dage, fra fakturaerne udstedes, til debitoren betaler fakturaen.

Tip

Se også