Angiver det betalingsbeløb, som debitoren skylder for afsluttede salg samt salg, der stadig er igangværende. Værdien er summen af værdierne i feltet Skyldige beløb - aktuelle og Skyldige beløb - forventede.

Tip

Se også