Angiver, hvor meget avance du har skabt på debitoren i det aktuelle regnskabsår, udtrykt som en procentdel af debitorens samlede salg. Beregningen tager hensyn til eventuelle ændringer, som er foretaget i købspriser for solgte varer.

Tip

Se også