Angiver dine salg til debitoren i det aktuelle regnskabsår baseret på afsluttede salgsfakturaer. Tallet i parentes viser antallet af fakturaer.

Tip

Se også