Angiver dine forventede salg til debitoren i det aktuelle regnskabsår baseret på åbne salgsfakturaer. Tallet i parentes viser antallet af åbne fakturaer.

Tip

Se også