Angiver den seneste gennemsnitlige kostpris for én enhed af varen. Efter hvert salg opdateres enhedsprisen ved automatisk kostregulering.

Tip

Se også