Åbn vinduet Debitorstatistik.

Viser en oversigt over salg til kunden. I oversigtspanelet Generelt vises status på debitoren på den aktuelle dato. Beløbene vises i RV.

Oversigtspanelet Salg indeholder en række mængder og beløb, som vedrører salget til debitoren. Beløbene vises for:

Oplysningerne i flere af felterne i oversigtspanelet Salg stammer fra felterne i tabellen Debitor, mens andre beregnes:

Feltet Andre beløb (RV) viser summen af de bogføringer, der er foretaget for debitoren i finans- eller salgskladder, uden at der er defineret en kode i feltet Bilagstype i kladden.

Tip

Se også