Åbn vinduet Finanskonto - saldo/budget.

Indeholder en oversigt over debet- og kreditsaldi samt budgetterede beløb for forskellige perioder for den konto, der er valgt i kontoplanen.

Oversigtspanelet Indstillinger

Ultimoposter

Vælg, om den viste saldo skal indeholde ultimoposter.

Vis efter

Vælg de tidsintervaller, du vil have vist budgettal for.

Vis som

Vælg en af følgende indstillinger: Bevægelse eller Saldo til dato. Bevægelse betyder, at kolonnerne viser bevægelse i budgetbeløb for hver periode. Saldo til dato betyder, at kolonnerne viser budgetbeløb på den sidste dag i hver periode.

Oversigtspanelet Linjer

Kolonnerne indeholder følgende oplysninger, som er baseret på det tidsinterval, du har valgt i feltet Vis efter.

Periodestart

Denne kolonne viser starten af den periode som er vist på linjen.

Periodenavn

Denne kolonne viser navnet på den periode, der er vist på linjen.

Debetbeløb

Denne kolonne viser debetbeløbet for perioden.

Kreditbeløb

Denne kolonne viser kreditbeløbet for perioden.

Budgetteret debetbeløb

Denne kolonne viser det debetbeløb, der er budgetteret for perioden.

Budgetteret kreditbeløb

Denne kolonne viser kreditbeløbet der er budgetteret for perioden.

Saldo/Budget (%)

Viser saldobeløbet som en procentdel af det budgetterede beløb.

Du kan klikke på værdierne i matrixen, hvis du vil se de underliggende budgetposter.

Tip