Åbn vinduet Debitortermin.

Viser en oversigt over debitorposter. Der er adgang til vinduet Debitortermin fra debitorkortet.

Du kan angive tidsintervallet i feltet Vis efter. Kolonnen Periodestart til venstre viser datoer efter det valgte tidsinterval.

Når du ruller op og ned i vinduet, beregnes beløbene løbende i henhold til de viste tidsintervaller.

Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Forf. beløb (RV)

Det beløb (i RV), der er forfaldent til betaling inden for den periode, der er vist i venstre kolonne.

Salg (RV)

Salgsbeløbet (i RV) i den periode, der vises i venstre kolonne.

Avancebeløb (RV)

Avancen (salgsværdi - kostværdi i RV) i den periode, der vises i venstre kolonne.

Ultimodatoer indgår ikke i de perioder, der vises i venstre kolonne.

Alle beløb optælles automatisk på grundlag af bogførte debitorposter (dvs. poster der er bogført fra finanskladder eller fra salgsfakturaer).

Vigtigt
Hvis du har indstillet periodelængden på Dag og har brug for at rulle langt frem eller tilbage, kan du gøre det hurtigere ved at angive et længere tidsinterval, f.eks. kvartal. Når du har fundet frem til den ønskede periode, kan du skifte tilbage til et kortere interval for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Tip