Åbn vinduet Kreditortermin.

Dette vindue vises, når du klikker på knappen Kreditor og derefter på Køb. I vinduet Kreditortermin kan du rulle i oversigten over kreditorposterne.

Kolonnen Periode til venstre viser datoer efter det valgte tidsinterval, du har valgt i feltet Vis efter.

Når du ruller op og ned i vinduet, beregnes beløbene løbende i henhold til de viste tidsintervaller.

Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Forf. beløb (RV)

Det beløb (i RV), der er forfaldent til betaling inden for den periode, der er vist i venstre kolonne.

Køb (RV)

Købsbeløbet (i RV) i den periode, der er vist i venstre kolonne.

Ultimodatoer indgår ikke i de perioder, der vises i venstre kolonne.

Alle beløb er blevet beregnet automatisk på grundlag af bogførte kreditorposter (dvs. poster, der er bogført fra finanskladder eller fra købsfakturaer).

Vigtigt
Hvis du har indstillet periodelængden på Dag og har brug for at rulle langt frem eller tilbage, kan du gøre det hurtigere ved at angive et længere tidsinterval, f.eks. kvartal. Når du har fundet frem til den ønskede periode, kan du skifte tilbage til et kortere interval for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Tip

Se også