Åbn vinduet Likviditet.

Indeholder en oversigt over tilgodehavender og skyldige beløb.

Kolonnen Periode til venstre indeholder en række datoer, der bestemmes af det tidsinterval, du har valgt. Du kan vælge tidsintervallet under feltet Vis efter.

Når du ruller op og ned i vinduet, bliver tallene beregnet automatisk i overensstemmelse med til de valgte tidsintervaller.

Kolonne Beskrivelse

Forf. deb.beløb

Viser det beløb, der er forfaldent til betaling fra alle debitorer i den periode, der vises i kolonnen Periode.

Forf. kred.beløb

Viser det beløb, der er forfaldent til betaling til alle kreditorer i den periode, der vises i kolonnen Periode.

Likviditet

Viser forskellen mellem beløbene i kolonnerne Forf. deb.beløb og Forf. kred.beløb. Kolonnen viser det akkumulerede beløb ved udgangen af den periode, der vises i venstre kolonne.

Likviditeten beregnes automatisk som summen af åbne debitor- og kreditorposter.

Vigtigt
Kolonnen Likviditet indeholder kun forventede betalinger fra debitorer og til kreditorer. Der indgår ikke andre likviditetspåvirkende transaktioner, og der indgår ikke likvide beholdninger fra begyndelsen af perioden. Beløbene i kolonnen er derfor ikke udtryk for beholdningen af likvide midler i slutningen af perioden.

Tip

Se også

Reference

Kontoplan