Åbn vinduet Kontoplan.

Angiver en liste over de finanskonti, hvor alle finansposter bogføres. Brug vinduet Kontoplan for at få vist alle finanskonti og saldi for disse. Du opretter en kontoplan på samme måde som du opretter nye finanskonti. Du kan angive nye finanskonti i vinduet Kontoplan eller i vinduet Finanskort.

Tip

Se også