Åbn vinduet Købsstatistik.

Dette vindue vises fra købsdokumenterne (tilbud, fakturaer eller kreditnotaer), når du klikker på Relaterede oplysninger, derefter det relevante menupunkt (Tilbud, Faktura eller Kreditnota) og derefter på Statistik (klik f.eks. på Relaterede oplysninger, Tilbud og derefter på Statistik i vinduet Købsrekvisition). Vinduet indeholder en statistik over de relevante købslinjer.

Vinduet Købsstatistik indeholder to oversigtspaneler Generelt og Kreditor. Oversigtspanelerne indeholder oplysninger om antal, beløb, moms, kreditorsaldo m.m.

Købsstatistikkerne giver en hurtig oversigt over indholdet af det samlede købsdokument, oplysningerne i dokumentlinjerne samt, hvilke beløb der bogføres.

På oversigtspanelet Generelt afrundes beløbet i feltet Total inkl moms i henhold til indholdet i feltet Fakturaafrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta. Programmet afrunder herefter beløbene i felterne Beløb, Fakturarabatbeløb, Total og Moms, der udgør det samlede beløb i feltet Total inkl. moms. Beløbet i feltet Beløb (RV) afrundes i henhold til indholdet i feltet Afrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta.

Beløbene i oversigtspanelet Generelt vises i valutaen på købsdokumentet, medmindre andet er angivet. Felterne i oversigtspanelet Generelt indeholder følgende oplysninger:

Beløb

Nettobeløbet for alle linjer i købsdokumentet. Beløbet indeholder linjerabatter, men hverken moms eller fakturarabat.

Fakturarabatbeløb

Feltet viser fakturarabatbeløbet for hele købsdokumentet. Hvis feltet Beregn fakturarabat i vinduet Købsopsætning er markeret, beregnes beløbet automatisk. Ellers blev den beregnet, når du klikkede på Handlinger, pegede på Funktioner og derefter på Beregn fakturarabat.

I alt

Det samlede beløb på købsdokumentet minus en eventuel fakturarabat og ekskl. moms.

Momspct. eller Momsbeløb

Det samlede momsbeløb, der er beregnet for alle linjer i købsdokumentet.

I alt inkl. moms

Det beløb inkl. moms, der vil blive bogført på kreditors konto for alle linjer i købsdokumentet, hvis dokumentet bogføres. Det er det beløb, du skylder kreditor for dette købsdokument. (Hvis dokumentet er en kreditnota, er det det beløb, kreditor skylder dig).

Beløb (RV)

Beløbet fra feltet I alt ovenfor konverteret til RV.

Antal

Det samlede antal finanskonti, varer og/eller anlægsaktiver i købsdokumentet. Hvis der fremkommer et afrundet beløb, fordi afkrydsningsfeltet Fakturaafrunding i vinduet Købsopsætning er markeret, vil feltet Antal vise antallet af varer i købsdokumentet plus én.

Kolli

Antal kolli i købsdokumentet.

Nettovægt

Samlet nettovægt af varer i købsdokumentet.

Bruttovægt

Samlet bruttovægt af varer i købsdokumentet.

Rumfang

Samlet rumfang af varer i købsdokumentet.

Feltet i oversigtspanelet Kreditor indeholder følgende oplysninger:

Saldo (RV)

Feltet viser det beløb (i RV), der er forfaldent til betaling hos kreditor.

Tip

Se også