Åbn vinduet Finanskontokort.

Angiver oplysninger om finanskonti, f.eks. kontonummer, kontonavn, og om kontoen er en del af resultatopgørelsen eller balancen. Der er et kort for hver finanskonto. Hvert kort indeholder adskillige oversigtspaneler med forskellige oplysninger om kontoen.

Mange af felterne på finanskortet vises også i vinduet Kontoplan. Du kan definere konti i begge vinduer. Hvis du definerer en konto i vinduet Kontoplan, oprettes der automatisk et finanskort for den pågældende konto. Finanskortet indeholder flere felter end vinduet Kontoplan.

Tip

Se også