Angiver, hvornår finansbudgetposter for denne kontoskema-KPI sidst blev ændret.

Datoen i dette felt kopieres fra feltet Rettet den på finansbudgettet, som du valgte i feltet Finansbudgetnavn i vinduet Konfiguration af webtjenesten Kontoskema, KPI.

Tip

Se også