Angiver, om regnskabsperioden er lukket eller låst. KPI-data for perioder, der ikke er lukket eller låst, vil blive prognosticerede værdier fra finansbudgettet.

Tip

Se også