Angiver ændringer i det faktiske finansregnskab for lukkede regnskabsperioder indtil datoen i feltet Dato.

Tip

Se også