Angiver faktiske ændringer i finansregnskabet baseret på lukkede regnskabsperioder indtil datoen i feltet Dato i det forrige regnskabsår.

Tip

Se også