Åbn vinduet Finansposter.

Indeholder alle poster for den relevante finanskonto. Posterne stammer fra bogføring af transaktioner i kladder og salgs- og købsdokumenter.

Du kan ikke ændre oplysningerne i felterne i posterne. Hvis det er nødvendigt at rette en post, skal du bogføre en ny transaktion, som så vises i vinduet.

Tip

Se også