Åbn vinduet Sagskladde.

Angiver, hvordan du kan bogføre forbruget for en sag. Alle poster i sagskladden skal være knyttet til en sag.

De oplysninger, du angiver i kladden, er midlertidige og kan ændres, så længe de er i kladden.

Når du har bogført en kladde, er den tom, og transaktionerne bogføres på forskellige konti. Du kan se resultaterne af kladdebogføringen i vinduerne Sagspost- og Sagsjournal.

I vinduet ses kladdenavnet øverst og nedenunder linjerne, hvor du kan angive oplysninger om den transaktion, der skal bogføres.

Tip

Se også