Åbn vinduet Ressourcekostpriser.

Du kan bruge dette vindue til at angive alternative kostpriser for ressourcer. Ressourcekostpriser kan gælde for alle ressourcer, for ressourcegrupper eller for en bestemt ressource. Du kan også filtrere dem, så de kun gælder for bestemte arbejdstypekoder. Hvis en medarbejder f.eks. har en anden timesats for overarbejde, kan du i dette vindue oprette en ressourcekostpris for den pågældende arbejdstype.

Vinduet indeholder én linje for hver kostpris. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange alternative kostpriser du kan udfylde

Tip

Se også