Åbn vinduet Ressourcekladde.

I dette vindue kan du bogføre forbrug og salg af ressourcer til internt brug og til statistiske formål. Posterne har ingen sammenhæng med finanskonti og kan altså ikke bogføres i finansbogholderiet (i modsætning til sagsposter).

Vælg det relevante kladdenavn, og indtast oplysningerne om det ressourceforbrug og -salg, der skal bogføres.

Tip

Se også