Åbn vinduet Ressourcekapacitet.

Vinduet Ressourcekapacitet indeholder en oversigt over kapaciteten angivet i antal enheder for hver ressource i forskellige perioder.

Vælg forskellige tidsintervaller i feltet Vis efter på oversigtspanelet Matrixindstillinger.

I feltet Vis som kan du vælge en af følgende indstillinger for at bestemme, hvilken type beløb der vises i kolonnerne: Indstillingen Bevægelse viser bevægelsen i det budgetterede beløb for hver periode, mens Saldo til dato viser den budgetterede kapacitet den sidste dag i hver periode.

Udfyld kolonnerne på oversigtspanelet Matrix for ressourcekapacitet med følgende oplysninger:

Nummer

Kolonnen viser nummeret på ressourcen på linjen.

Navn

Kolonnen viser navnet på ressourcen på linjen.

Perioder

Hver kolonne viser den budgetterede kapacitet (Bevægelse eller Saldo til dato) for ressourcerne i en bestemt periode. De viste perioder afhænger af tidsintervallet i feltet Vis efter.

Tip