Åbn vinduet Ressourcegrp.kapacitet.

Viser en oversigt over kapacitet angivet i antal enheder for hver ressourcegruppe i forskellige perioder.

Vælg forskellige tidsintervaller i feltet Vis efter på oversigtspanelet Matrixindstillinger.

I feltet Vis som kan du vælge en af følgende indstillinger for at bestemme, hvilken type beløb der vises i kolonnerne. Bevægelse viser bevægelsen i hver periode. Saldo til dato viser budgetteret kapacitet pr. sidste dag i hver periode.

Udfyld kolonnerne på oversigtspanelet Matrix for ressourcegrp.kapacitet med følgende oplysninger.

Felt Beskrivelse

Nummer

Angiver nummeret på ressourcen på linjen.

Navn

Angiver navnet på ressourcen på linjen.

Perioder

Angiver den budgetterede kapacitet Bevægelse eller Saldo til dato for ressourcerne i en bestemt periode. De viste perioder afhænger af tidsintervallet i feltet Vis efter.

Tip

Se også