Angiver, om du har opsat en tilpasset kalender for debitoren. Hvis det er tilfældet, indeholder feltet et Ja. Hvis ikke, indeholder feltet et Nej.

Desuden er det her, du kan opsætte en tilpasset kalender til debitoren.

Du skal først tilknytte en basiskalender, før du kan tilpasse den.

Tip