Åbn vinduet Ressource allokeret på sager.

Du kan bruge matrixen Ressource allokeret på sager til at få vist og ændre antallet af enheder for ressourcer, der er fordelt til de forskellige sager i forskellige perioder.

Du kan vælge et tidsinterval i feltet Vis efter.

Når du har udfyldt felterne og angivet filtrene i vinduet Ressource allokeret på sager, skal du klikke på Vis matrix for at få vist matrixen.

Linjerne er opdelt i to dele. Den venstre side indeholder sager (med en linje pr. sag), og den til højre antallet af enheder pr. valgt periode.

Tip

Se også