Åbn vinduet Ressourcestatistik.

Vinduet Ressourcestatistik indeholder detaljerede oplysninger om forbrug og salg af ressourcen. Vinduet Ressourcestatistik viser både antal enheder og de tilsvarende beløb. Statistikvinduet indeholder et Forbrug-oversigtspanel og et Salg-oversigtspanel for solgte antal.

Hvert oversigtspanel er inddelt i følgende kolonner.

Periodebeløb Beskrivelse

Indeværende måned

Viser beløb for den aktuelle måned.

Indeværende år til dato

Viser beløb for det aktuelle år.

Sidste år

Viser beløbene for året før indeværende år.

Sum

Viser en sammentælling og summerer beløbene på linjen.

I alt = <Måned> + Dette år + Sidste år

Linjerne i oversigtspanelet Forbrug indeholder følgende.

Linje Beskrivelse

Kapacitet

Viser kapaciteten på den aktuelle ressource. Det er den samme værdi, som den der vises i vinduet Ressourcekapacitet.

Ikke forbrugt kapc.

Viser forskellen mellem kapacitet og forbrugt kapacitet:

Ikke-forbrugt kapc. = Kapacitet - Fakturerbart forbrug + Ikke fakturerbart forbrug

Ikke fakturerbart forbrug

I antal

Viser det ikke fakturerbare forbrug, som er vist i antal enheder. Ikke fakturerbart forbrug kan være bogført på ressourcekladden eller på sagskladden.

I salgspris

Viser det ikke fakturerbare forbrug, som er vist i antal salgspriser. Ikke fakturerbart forbrug kan være bogført på ressourcekladden eller på sagskladden.

Fakturerbart forbrug

I antal

Viser det fakturerbare forbrug, som er vist i antal enheder. Fakturerbart forbrug kan være bogført på ressourcekladden eller på sagskladden.

I salgspris

Viser det ikke fakturerbare forbrug, som er vist i antal salgspriser. Fakturerbart forbrug kan være bogført på ressourcekladden eller på sagskladden.

Fakturerbar pct. (antal)

Angiver den procentdel, der kan faktureres:

Fakturerbar procent = (Fakturerbart antal + Ikke-fakturerbart antal) * 100

Linjerne i oversigtspanelet Salg indeholder følgende oplysninger.

Linje Beskrivelse

Faktureringspct.

Viser fakturerede beløb (i %) i salgspriser:

Faktureringspct. = (Faktureret (RV) / Forbrug (Salgspris)) * 100

Forbrug (kostpris)

Angiver forbruget i enhedskostpriser. Linjen viser omfatter både fakturerbart og ikke-fakturerbart forbrug. Forbruget kan være bogført i ressourcekladden eller i sagskladden.

Avance

Avance = Faktureret (RV) - Forbrug (kostpris)

Avancepct.

Avancepct. = Avance / Faktureret (RV) x 100

Ved hjælp af filtre kan du få vist oplysninger om de enkelte hovedaktiviteter, underaktiviteter eller aktivitetstrin.

Tip

Se også