Åbn vinduet Ressourcedisponering.

Der er adgang til vinduet Ressourcedisponering på ressourcekortet. Vinduet indeholder en oversigt over ressourcekapaciteter. Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger: Samlet kapacitet, Antal i sagsordre, Rest efter ordre, Antal i tilbud og Rest efter tilbud.

Kolonnen Periodestart til venstre viser datoer iht. det valgte tidsinterval. Du kan ændre tidsintervallet i feltet Vis efter.

Når du ruller op og ned i vinduet, bliver tallene beregnet automatisk i overensstemmelse med til de valgte tidsintervaller.

Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Periodestart

Viser datoer i henhold til det valgte tidsinterval.

Periodenavn

Viser periodens navn.

Kapacitet

Viser den samlede kapacitet for den periode, der er angivet i vinduet Ressourcekapacitet.

Antal i ordre

Viser det antal enheder, der er fordelt til sager med statussen Ordre.

Rest efter ordre

Rest efter ordre = Kapacitet - Antal i ordre

Antal i tilbud

Viser det antal enheder, der er fordelt til sager med statussen Tilbud.

Rest efter tilbud

Rest efter tilbud = Kapacitet - Antal i sagsordre - Antal i tilbud

Tip