Åbn vinduet Ress.grp.disponering.

Viser en oversigt over ressourcegruppekapaciteter. Vinduet er inddelt i linjer med følgende oplysninger: Samlet kapacitet, Antal i ordre, Rest efter ordre, Antal i tilbud og Rest efter tilbud.

Kolonnen Periodestart viser datoerne i henhold til det valgte tidsinterval. Tidsintervallet kan ændres i feltet Vis efter.

Når du ruller op og ned i vinduet, bliver tallene beregnet automatisk i overensstemmelse med til de valgte tidsintervaller.

Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger.

Felt Beskrivelse

Periodestart

Viser en række datoer i henhold til det valgte tidsinterval.

Periodenavn

Angiver navnet på tidsperioden.

Kapacitet

Angiver den samlede kapacitet for perioden indtastet i vinduet Ressourcegruppekapacitet.

Antal i ordre

Viser antallet af enheder, der er allokeret til sager med statusangivelsen Ordre.

Rest efter ordre

Rest efter ordrer = Kapacitet --- Antal i ordre

Antal i tilbud

Viser antallet af enheder, der er allokeret til sager med statusangivelsen Tilbud.

Rest efter tilbud

Rest efter tilbud = Kapacitet - Antal i sagsordre - Antal i tilbud

Oplysningerne i vinduet kan ikke ændres eller slettes.

Tip

Se også