Åbn vinduet Ressourcegrp.statistik.

Vinduet Ressourcegrp.statistik er tilgængeligt fra ressourcegruppekortet. Du åbner vinduet fra kortet på ved at vælge Statistik i gruppen Proces under fanen Startside. Vinduet Statistik indeholder detaljerede oplysninger om forbrug og salg for hver enkelt ressourcegruppe. Vinduet viser både antal enheder og de tilsvarende beløb. Statistikvinduet indeholder et Forbrug-oversigtspanel og et Salg-oversigtspanel for solgte antal.

Hvert oversigtspanel er inddelt i følgende kolonner.

Periodebeløb Beskrivelse

Indeværende måned

Viser beløb for den aktuelle måned.

Indeværende år til dato

Viser beløb for det aktuelle år.

Sidste år

Viser beløbene for året før indeværende år.

Sum

Sammentæller beløbene på den linjen.

I alt = <Måned> + Dette år + Sidste år

Linjerne i oversigtspanelet Forbrug indeholder følgende.

Linje Beskrivelse

Kapacitet

Viser kapaciteten på den aktuelle ressourcegruppe. Det er den samme værdi, som den der vises i Ressourcegrp.kapacitet.

Ikke forbrugt kapc.

Viser forskellen mellem kapacitet og forbrugt kapacitet:

Ikke-forbrugt kapc. = Kapacitet - Fakturerbart forbrug + Ikke fakturerbart forbrug

Ikke fakturerbart forbrug

I antal

Viser det ikke fakturerbare forbrug, som er vist i antal enheder. Ikke fakturerbart forbrug kan være bogført på ressourcekladden eller på sagskladden.

I salgspris

Viser det ikke fakturerbare forbrug, som er vist i antal salgspriser. Ikke fakturerbart forbrug kan være bogført på ressourcekladden eller på sagskladden.

Fakturerbart forbrug

I antal

Viser det ikke fakturerbare forbrug, som er vist i antal salgspriser. Fakturerbart forbrug kan være bogført i ressourcekladden eller i sagskladden.

I salgspris

Viser det ikke fakturerbare forbrug, som er vist i antal salgspriser. Fakturerbart forbrug kan være bogført i ressourcekladden eller i sagskladden.

Fakturerbar pct. (antal)

Angiver den procentdel, der kan faktureres:

Fakturerbar procent = (Fakturerbart antal + Ikke-fakturerbart antal) * 100

Linjerne i oversigtspanelet Salg indeholder følgende oplysninger.

Linje Beskrivelse

Beløb faktureret

Viser salgsværdien for poster af typen Salg. Salg kan være bogført på ressourcekladden eller på salgslinjerne.

Faktureringspct.

Viser fakturerede beløb (i %) i salgspriser:

Faktureringspct. = (Faktureret (RV) / Forbrug (Salgspris)) * 100

Forbrug (kostpris)

Angiver forbruget i enhedskostpriser. Det viste forbrug omfatter både fakturerbart og ikke-fakturerbart forbrug. Forbruget kan være bogført i ressourcekladden eller i sagskladden.

Avance

Avance = Faktureret (RV) - Forbrug (kostpris)

Avancepct.

Avancepct. = Avance / Faktureret (RV) x 100

Ved hjælp af filtre kan du få vist oplysninger om de enkelte hovedaktiviteter, underaktiviteter eller aktivitetstrin.

Tip

Se også