Angiver den rabat, der kan opnås, hvis posten bliver udlignet inden kontantrabatdatoen. Rabatten vises i den valuta, der er repræsenteret af koden i feltet Valutakode.

Bemærk
Hvis feltet indeholder værdien "Udefineret", er der ingen gyldig valutakurs for valutaen i feltet Udlign. valuta på datoen i feltet Bogføringsdato i den aktuelle linje.

Tip

Se også