Åbn vinduet Udlign kred.poster.

Anvender alle åbne kreditorposter for den pågældende kreditor. Du kan udligne poster til andre åbne poster eller til transaktioner på en kladdelinje eller et købsdokument.

Vinduet består af to dele:

Sidehovedet, som viser oplysninger om udlignede poster, og som giver dig mulighed for kun at få vist de udlignede poster.

De linjer, hvor der vises én linje for hver transaktion. Du kan ikke ændre oplysningerne i felterne på linjen, bortset fra i feltet Sæt udlignings-id, hvor du kan angive et udlignings-id, hvis det er nødvendigt, og feltet Beløb, der skal udlignes, hvor du kan angive nøjagtigt det beløb, du vil udligne for udligningsposten. Nederst i vinduet er der felter med oplysninger om den post, der udlignes. Du kan ikke skrive i felterne.

Tip

Se også